#جهان

ببینید| روز ساحلی بدن‌های بزرگ؛ از این رویداد چه می‌دانیم؟

در عصری که داروهای کاهش وزن مانند «اوزمپیک» محبوب هستند و لاغری به عنوان استاندارد زیبایی ایده آل شناخته می‌شود، برخی رویداد‌هایی مانند «روز ساحلی بدن‌های بزرگ» وجود دارد که این هنجارهای فرهنگی-اجتماعی را به چالش می‌کشند؛ از این رویداد چه می‌دانیم؟

هیچ نتیجه ای برای جستجو شما وجود ندارد

هیچ نتیجه ای برای جستجو شما وجود ندارد

نرم افزار را دانلود یا به ‌روزرسانی کنید