#ترند

خبر لغو حکم اعدام «توماج صالحی» حقیقت دارد؟

توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی است که به دلیل آهنگ‌های تند خود در ایران به زندان افتاد و سپس به اعدام محکوم شد؛ آیا خبر لغو حکم اعدام این خواننده ایرانی حقیقت دارد؟

هیچ نتیجه ای برای جستجو شما وجود ندارد

هیچ نتیجه ای برای جستجو شما وجود ندارد

نرم افزار را دانلود یا به ‌روزرسانی کنید