#پیشنهاد ما

ایران| تعطیلی سراسری کشور برای جلوگیری از مرگ

پس از شایعاتی که در هفته اخیر پیرامون تعطیل شدن روزهای شنبه و یکشنبه آتی به دلیل افزایش شدت گرما مطرح شد، معاون اجرایی دولت رئیسی از تعطیل شدن احتمالی سراسری هفته آینده خبر داد.

هیچ نتیجه ای برای جستجو شما وجود ندارد

هیچ نتیجه ای برای جستجو شما وجود ندارد

نرم افزار را دانلود یا به ‌روزرسانی کنید