#محیط زیست

زمین در خطر است؛ چگونه در برابر گرمای شدید از خود محافظت کنیم؟

بر اساس تازه‌ترین گزارش سرویس تغییرات اقلیمی کوپرنیک، میانگین افزایش دمای جهانی در ۱۲ ماه گذشته از ۱.۵ درجه سانتی‌گراد نیز فراتر رفته که باتوجه به شکسته شدن رکورد گرما پس از ۱۷۰ سال، زنگ خطر برای موجودات کره زمین به صدا درآمده است.

هیچ نتیجه ای برای جستجو شما وجود ندارد

هیچ نتیجه ای برای جستجو شما وجود ندارد

نرم افزار را دانلود یا به ‌روزرسانی کنید